Bulletin 4

Uit de directieraad

Transitieplan Wet Modernisering Onderwijstijd

In het wetsvoorstel Modernisering Onderwijstijd komt meer ruimte om de onderwijstijd over de leerjaren te spreiden. Deze wetswijziging is formeel nog niet aangenomen, dat gebeurt per 1 augustus 2015, toch is al in de CAO VO 2014-2015 opgenomen om een transitieplan te maken. In dit transitieplan is vastgesteld wat de wijzigingen zijn voor onze onderwijstijd: aangepaste lessentabel voor leerjaar 1 en 2, en voor de locatie Potskampstraat ook leerjaar 3. Het transitieplan is in principe dekkend, maar er kunnen per locatie nog kleine aanvullingen zijn.

Beleidsplan Rector 2015-2019

Er is een ingedikte versie van het Beleidsplan Rector gemaakt, zodat het beter leesbaar is. Alle doelen per domein zijn daarbij gehandhaafd.

Vergadering CMR

Voortgang onderwijsaanbod B-route

Uit de tussenrapportage van de projectgroep Onderwijsaanbod VMBO-BBL onderbouw komen de volgende zaken naar voren:
- Het werken in de DOTs levert per vak/leergebied onderwijsmateriaal op waarmee men het volgend schooljaar mee aan de slag kan (omvang varieert per DOT).
- Het is nu nog niet nodig om TCC-breed te komen met wijzigingen van de lessentabel (volgt in het najaar 2015).
- Vanwege het willen werken met digitale onderwijscontext dient elke leerling te beschikken over een iPad (eigendom of via ‘iPads-karren’).
- Het is gewenst om een budget te hebben voor externe activiteiten vanuit de vakken/leergebieden geïnitieerd.
Het project wordt gecontinueerd in het volgend schooljaar, maar wordt dan ook afgerond.

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.