EXAMENUITSLAG

 

De uiteindelijke slaagpercentages na het Centraal Examen (CE) zijn als volgt:

 

Lyceumstraat

HAVO 95,9 % (94%-96%) [1 lln - 20%]

VWO 94,0 % (96%-94%)

- Atheneum 92,9 % (95%-93%) [2 lln - 40%]

- Gymnasium 100 % (100%-100%) [0]


De Thij

HAVO 92,0 % (87%-90%) [5 lln - 50%]

VWO 97,2 %  (88%-82%)

- Atheneum 96,6 (88%-82%) [2 lln - 100%]

- Gymnasium 100 %  (87%-78%) [0]  

 

Potskampstraat

VMBO-totaal 96,6 % (98%-96%)

- TGL 95,7 % (98%-96%) [10 lln - 100%]

- KBL 98,4 % (100%-95%) [2 lln - 100%]

- BBL 96,1 % (98%-97%) [8 lln - 100%]  

 

Losser

VMBO-TGL 96,5 % (97%-89%) [0]  

 

Tussen haken ( ) staan de percentages van de twee voorgaande jaren vermeld (2014/2015 - 2013/2014).

Tussen [ ] staat het aantal leerlingen dat dit jaar is gezakt enkel vanwege de aangescherpte slaag-/zakregeling: de kernvakkenregeling en/of de eis gemiddelde CE-cijfer ≥ 5,5 (% is van het totaal aantal gezakte leerlingen).

Analyse examenuitslag

Conclusies/trends:

  1. De slagingspercentages voor het VMBO op het Twents Carmel College zien er met gemiddeld 97% erg goed uit. In vergelijking met vorig jaar zijn de percentages op de locatie Potskampstraat in alle leerwegen vrijwel gelijk gebleven en is alleen BBL licht gedaald. Ook in Losser wordt het hoge slagingspercentage van vorig jaar weer geëvenaard.
  2. Dit is het tweede cohort waarbij vanaf leerjaar 1 leerlingen met een basisschool-advies VMBO-KBL en VMBO-TGL gezamenlijk onderwijs hebben gevolgd. Vanaf leerjaar 3 hebben de KBL-leerlingen de AVO-vakken zo lang mogelijk gevolgd op TL-niveau. Uiteindelijk hebben 31 leerlingen (25%) in een of meerdere vakken op dit hoogste niveau examen gedaan
  3. In de leerweg VMBO-TGL starten alle leerlingen in leerjaar 4 met een extra vak. Ook dit jaar hebben veel leerlingen hun diploma gehaald met een extra vak op de cijferlijst: in Losser gaat om ruim 85% en op de locatie Potskampstraat betreft het ruim 88% van de leerlingen.
  4. Het slagingspercentage voor HAVO ligt gemiddeld op ruim 94% en daarmee scoort het Twents Carmel College zowel regionaal als landelijk bovengemiddeld. Het percentage op de locatie De Thij scoort met 92% hoger dan de afgelopen jaren. De locatie Lyceumstraat scoort met 96% wederom erg hoog, en kent daarmee al meerdere jaren stabiel hoge slagingspercentages op het HAVO.
  5. Met ruim 95% scoort ook het VWO binnen het Twents Carmel College bijzonder goed. Met maar liefst 97% geslaagden heeft De Thij te maken met een geweldige stijging ten opzichte van het voorgaande jaren. De Lyceumstraat doet het met 94% ook binnen deze leerweg erg goed en scoort daarmee al jarenlang stabiel hoog.
  6. Op HAVO en VWO neemt langzaam maar zeker het percentage extra vakkers toe. Gemiddeld komen we uit op ruim 7% bij HAVO en 24% van de VWO-leerlingen.
  7. Ook worden er vanaf dit schooljaar Cum Laude diploma’s uitgereikt aan uitzonderlijk goed presterende leerlingen. Het gaat om 12 leerlingen op het VMBO (10 in Oldenzaal, 2 in Losser), 2 op De Thij (VWO) en 1 (ook VWO) op de Lyceumstraat.

Geslaagde leerlingen Praktijkonderwijs

In het schooljaar 2015-2016 ontvingen 29 leerlingen het getuigschrift Praktijkonderwijs.
Daarvan gaan:
9 leerlingen een BOL opleiding volgen op het ROC van Twente of AOC Oost Enschede;
3 leerlingen hebben een werkplek gekregen en volgen daarnaast een BBL opleiding op het ROC/AOC;
13 leerlingen hebben een volledige werkplek gekregen;
4 leerlingen volgen een leerwerktraject.
Verdeeld over de sectoren: Techniek 5, Groen 7, Economie 16 en Zorg 1 leerling(en).

Daarnaast hebben de leerlingen de volgende certificaten behaald:

Beheren van een schoolmagazijn   3 leerlingen
Winkelmedewerker    5 leerlingen
Geld rekenen/Kassatraining    5 leerlingen
Assistent hovenier   4 leerlingen
Basisvaardigheden groen   4 leerlingen
Plantenkennis    5 leerlingen
Trekker rijbewijs, theorie   6 leerlingen
Veilig werken met de motorkettingzaag    7 leerlingen
Veilig werken met de vorkheftruck    5 leerlingen
Stappenplan houtbewerking    3 leerlingen
Basisvaardigheden metaal   5 leerlingen
Mig Mag   1 leerling
Bouw   1 leerling
Veilig werken B-VCA   12 leerlingen
Werken in de keuken    6 leerlingen
Schoonmaak in de Groothuishouding  13 leerlingen
Werken in de zorg    8 leerlingen
Woonhulp    4 leerlingen
Werken in de kinderopvang    6 leerlingen

UIT DE DIRECTIERAAD

Besluit onderwijskundige en organisatorische inrichting H/V

In de directieraadvergadering van 28 juni jl. is formeel besloten om met ingang van 1 augustus 2019 te werken met een brede onderbouwlocatie VMBO, HAVO en VWO en een locatie bovenbouw HAVO en VWO. Leerjaar 1 en 2 worden daarbij gepositioneerd op de onderbouwlocatie en leerjaar 3 tot en met 6 op de bovenbouwlocatie. 
De projectgroep wordt gecomplimenteerd met de zorgvuldige uitvoering van dit project tot nu toe.

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.