Bulletin 6

EXAMENUITSLAGEN

 

De uiteindelijke slaagpercentages na het Centraal Examen (CE) zijn als volgt:

Lyceumstraat
HAVO 89,9% (96%-94%)
VWO 84,4% (94%-96%) [ 3 lln - 21%]
- Atheneum 83,1% (93%-95%) [ 3 lln - 21%]
- Gymnasium 100% (100%-100%)

De Thij
HAVO 96,0% (92%-87%) [ 3 lln - 50%]
VWO 97,8%  (97%-88%) [ 1 ll - 50%]
- Atheneum 97,5% (97%-88%) [1 ll - 50%]
- Gymnasium 100%  (100%-100%)
 
Potskampstraat
VMBO-totaal 96,7% (97%-98%)
- TGL 96,0% (96%-98%) [ 2 lln - 20%]
- KBL 97,5% (98%-100%) [ 1 ll - 25%]
- BBL 97,0% (96%-98%) [ 1 ll - 17%]
 
Losser
VMBO-TGL 95,3% (96%-97%) [ 2 lln - 50%]
 
Tussen haken ( ) staan de percentages van de twee voorgaande jaren vermeld (2015/2016 - 2014/2015). Tussen [ ] staat het aantal leerlingen dat dit jaar is gezakt enkel vanwege de aangescherpte slaag-/zakregeling: de kernvakkenregeling en/of de eis gemiddelde CE-cijfer ≥ 5,5 (% is van het totaal aantal gezakte leerlingen).

 

Analyse examenuitslag

 • Met ruim 91% scoort het VWO binnen het Twents Carmel College iets onder het landelijk gemiddelde dit jaar. De Lyceumstraat kent een wat lagere score dan we gewend zijn, zij behalen een percentage van 84. Op locatie De Thij is maar liefst 98% van de leerlingen geslaagd.
 • Het slagingspercentage voor HAVO ligt gemiddeld op ruim 93% en daarmee scoort het Twents Carmel College zowel regionaal als landelijk bovengemiddeld. De Thij heeft een fraaie score van 96% en de Lyceumstraat kent een score van 90%.
 • De slagingspercentages voor het VMBO op het Twents Carmel College zien er met gemiddeld ruim 96% erg goed uit en zijn bovengemiddeld in landelijk perspectief. In vergelijking met vorig jaar zijn de percentages op de locatie Potskampstraat in alle leerwegen vrijwel gelijk gebleven en is alleen KBL licht gedaald. Ook in Losser worden de hoge slagingspercentage van vorig jaar vrijwel geëvenaard.
 • Wederom zijn veel leerlingen op het TCC geslaagd met een extra vak op hun diploma:
  • In de leerweg VMBO-TGL starten alle leerlingen in leerjaar 4 met een extra vak. Ook dit jaar hebben veel leerlingen hun diploma gehaald met een extra vak op de cijferlijst: In Losser gaat het om ruim 91% en op de locatie Potskampstraat betreft het 83% van de leerlingen.
  • Ook op het HAVO en VWO waren er leerlingen met een extra vak, maar minder dan in voorgaande jaren. Gemiddeld komen we uit op ruim 4% bij HAVO (vorig jaar 7%) en 14% van de VWO-leerlingen (vorig jaar 24%).
 • Dit is het derde cohort waarbij vanaf leerjaar 1 leerlingen met een basisschool-advies VMBO-KBL en VMBO-TGL gezamenlijk onderwijs hebben gevolgd. Vanaf leerjaar 3 hebben de KBL-leerlingen de AVO-vakken zo lang mogelijk gevolgd op TL-niveau. Uiteindelijk hebben 23% van deze leerlingen in een of meerdere vakken op dit hoogste niveau examen gedaan.
 • Van de 41 ‘stapelaars’ (vorig jaar op BBL-niveau geslaagd, nu opgegaan voor het KBL-examen) op locatie Potskampstraat zijn er 40 geslaagd. Inmiddels hebben zich BBL-geslaagden gemeld om ook volgend jaar het KBL-diploma te willen gaan halen. Van deze nieuwe mogelijkheid tot het behalen van een hoger niveau wordt in toenemende mate en met groot succes gebruik gemaakt.
 • Op alle niveau’s zijn weer Cum Laude diploma’s uitgereikt aan uitzonderlijk goed presterende leerlingen.

Geslaagde leerlingen Praktijkonderwijs

In het schooljaar 2016-2017 ontvingen 30 leerlingen het getuigschrift Praktijkonderwijs:
- 8 leerlingen hebben een volledige werkplek gekregen;
- 8 leerlingen hebben een werkplek gekregen en volgen daarnaast een BBL-opleiding op het ROC/AOC;
- 11 leerlingen gaan een BOL opleiding volgen op het ROC van Twente of AOC Oost Enschede;
- 3 leerlingen hebben een beschermde werkplek gekrgen.

 

Daarnaast hebben de leerlingen de volgende certificaten behaald:

 

Assistent hovenier AOC/VHG: 6 leerlingen

B-VCA: 18 leerlingen

Basisvaardigheden groen: 10 leerlingen

Basisvaardigheden metaal: 3 leerlingen

Beheren van het schoolmagazijn: 6 leerlingen

Bouw: 2 leerlingen

Facilitair: 15 leerlingen

Geldrekenen/kassatraining: 3 leerlingen

Mig Mag lassen: 3 leerlingen

Plantenkennis: 6 leerlingen

Stappenplan Houtbewerken: 3 leerlingen

Trekkerrijbewijs: 5 leerlingen

Veilig werken op de bosmaaier: 9 leerlingen

Veilig werken met de motorkettingzaag: 4 leerlingen

Motorkettingzaag en afkorten: 1 leerling

Veilig werken met de vorkheftruck: 6 leerlingen

Werken in de keuken: 7 leerlingen

Werken in de kinderopvang: 6 leerlingen

Winkelmedewerker: 5 leerlingen

Woonhulp: 6 leerlingen

Werken in de zorg: 4 leerlingen

VERGADERING CMR

Principe - akkoord Sociaal Statuut

De Stichting Carmel College en de vakbonden hebben een onderhandelingsakkoord bereikt op het Sociaal Statuut dat het bestaande Werkgelegenheidsbeleidsplan gaat vervangen. De vakbonden zijn zeer enthousiast over het proces van co-creatie waarlangs dit Sociaal Statuur tot stand gekomen is.
Op 4 juli j.l. heeft de GMR ingestemd met het Sociaal Statuut. Na de zomervakantie zullen er op alle instellingen voorlichtingsbijeenkomsten worden georganiseerd waarbij de vakbonden aanwezig zijn ten behoeve van de raadpleging van hun leden.

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.