Bulletin 0

UIT DE DIRECTIERAAD

Koers 2019

Later dan verwacht en verschuivingen

Recente cijfers laten zien dat de leerlingenkrimp later optreedt dan verwacht. Deze 'vertraging' ontstaat door interne verschuivingen van leerlingenstromen. Meer leerlingen stromen in (en blijven) op havo/vwo niveau. Hierdoor zijn de verwachte krimpeffecten later merkbaar.

Dit betekent dat we de eerstkomende jaren met (ongeveer) gelijke leerlingenaantallen te maken krijgen in de bovenbouw van havo en vwo. Het betekent echter ook dat de leerlingaantallen in het vmbo sneller dalen dan we tot nu toe voorzien hadden.


Tijd nemen

Deze nieuwe inzichten geven ons meer tijd voor het vormen van een aparte onderbouw- en bovenbouwlocatie havo/vwo en het in standhouden van een breed vmbo. Dit betekent dat we nog geen aparte onderbouw- en bovenbouwlocatie voor havo/vwo inrichten met ingang van 2019. Het geeft ons daarnaast de ruimte om de komende tijd voluit in te zetten op het realiseren van een onderwijskundige ambitie die toekomstbestendig is.


Vervolg

Er zijn verschillende scenario’s denkbaar om TCC toekomstbestendig te maken. Hier gaan we in de diverse geledingen van het TCC de komende tijd mee aan de slag, zodat snel helder wordt hoe de (aangepaste) koers er uit gaat zien. Mocht je de komende tijd vragen hierover krijgen uit je omgeving dan kun je deze informatie gebruiken. 

Binnenkort informeren we ook het basisonderwijs en andere betrokkenen over deze wijziging van koers.

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.