Uitnodiging ouderavond 'de mobiele telefoon'

Titel Uitnodiging ouderavond 'de mobiele telefoon'
Bestand aankondiging ouderavond de mobiele telefoon

Twents Carmel College Excellente school

Vmbo locaties Denekamp en Potskampstraat blinken uit in maatwerk

 

Als enige Carmelschool én als enige met twee locaties weet het Twents Carmel College het predicaat excellent binnen te slepen. De vmbo locaties in Denekamp en Oldenzaal (Potskampstraat) blinken uit in maatwerk. De inspectie van het onderwijs en een onafhankelijke jury hebben onlangs beoordeeld dat de school hiermee het predicaat excellent mag voeren. 

Bekendmaking

Op maandagochtend 22 januari bezocht Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, Arie Slob, de locatie in Denekamp. Hij maakte die ochtend bekend dat de vmbo locaties Potskampstraat (Oldenzaal) en Denekamp het predicaat excellent hebben gehaald. Hij ging tijdens zijn bezoek ook in gesprek met leerlingen, kreeg een rondleiding door de school en sprak met docenten.

 

 

Bijzondere school

Het Twents Carmel College is een bijzondere school, aldus de jury. Ze bieden maatwerk op didactisch en pedagogisch gebied en zijn erop gebrand om alles eruit te halen wat erin zit. Met maatwerk bevordert de school kansengelijkheid van de leerlingen. 

 

Maatwerk

Maatwerk is bestemd voor iedere leerling. Docenten leveren maatwerk door middel van eigen talenten die aan de persoon gebonden zijn. Dit is essentieel in de aanpak van het Twents Carmel College. De jury is duidelijk in haar oordeel; het Twents Carmel College is een goede school. De school heeft een breed profiel en de inspanningen zorgen dat leerlingen beter presteren. Dat blijkt uit de resultaten. Leerlingen presteren goed. Doorstroom naar een hoger niveau is zichtbaar en Denekamp kent weinig tot geen zittenblijvers. 

 

Blijven ontwikkelen

Het gebruik van digitale leermiddelen in de klassen, het verplichte zevende vak in de GTL (gemengd theoretische leerweg) route, de mogelijkheid voor KBL (kaderberoepsgerichte leerweg) leerlingen om vakken op een hoger niveau af te sluiten en het toptraject zijn voorbeelden van hoe de school alles uit de leerling wil halen. Als enige aanbieder van voortgezet onderwijs in Noordoost Twente wil en moet de school het best mogelijke onderwijs bieden. De school toont aan dat ze zich blijft ontwikkelen, in kleine stappen. Continue scholing begeleidt die vernieuwingen. 

 

Predicaat excellent

Begin 2017 heeft de school de aanvraag voor het predicaat excellent ingediend. Er volgden een extra inspectiebezoek, gesprekken met de jury, een bezoek van twee juryleden en een bespreking in de voltallige jury. Het eindoordeel: Twents Carmel College locaties Denekamp en Potskampstraat (vmbo) zijn excellent waar het gaat om maatwerk. Het predicaat is drie jaar geldig.

 

180122 Juryrapport Excellente School Twents Carmel College.pdf

 

Meer weten over excellente scholen? Kijk dan op www.excellentescholen.nl

Choose Your Own Device

 

Op dit moment werken we met iPads in de klassen. Vanaf het schooljaar 2019-2020 is het mogelijk om uit een door ons geselecteerd aantal apparaten te kiezen; choose your own device zoals we dat noemen. Het gaat dan om tablets en laptops.In deze folder lees je er meer over. Voor het komende schooljaar (2018-2019) geldt dat we nog met iPads werken. Onze locatie Praktijkonderwijs blijft met iPads werken. Daar is het gebruik van één herkenbaar apparaat zeer wenselijk.

 

Ervaring
De ervaring leert ons dat vooral havo/vwo leerlingen vanaf de bovenbouw behoefte hebben aan een apparaat met apart toetsenbord. Dit kan een laptop zijn of een 2-in-1 apparaat. Een 2-in-1 is een combinatie van een laptop en een tablet. Mede hierdoor hebben we besloten om leerlingen meer keuzevrijheid te geven.

 

Mogelijkheden
We zijn bezig met het opstellen van een document met daarin de keuzemogelijkheden. Het device moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Welke voorwaarden en welk type/merk apparaten hieraan voldoen zetten we op een rijtje. Een overzicht hiervan volgt halverwege maart 2018.

 

Leren anno nu
Leren doen we tegenwoordig niet meer alleen uit boeken. Het gebruik van digitale middelen doen we al enige tijd. In de onderbouwklassen gebruiken we een iPad ter ondersteuning. Leerlingen gebruiken de tablet als zoekmachine, als digitaal lesboek en soms als tekstverwerker. Het gebruik van ICT in de klas maakt het onderwijs interessanter, uitdagender en afwisselender.

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.