Algemene leefregels
Algemene leefregels
Algemene leefregels
Algemene leefregels
Algemene leefregels

Algemene leefregels

Binnen school geldt de volgende algemene leefregel:

Toon respect voor de ander en andermans eigendommen en gedraag je zo, dat anderen geen last van je ondervinden.

 

Om voor iedereen duidelijk te hebben wat dit betekent enkele praktische zaken ter aanvulling op het leerlingenstatuut:

Rust op het schoolplein:

 1. Fietsen in de rekken en vakken plaatsen
 2. Niet onnodig  fietsen op het schoolplein
 3. Je loopt rustig
 4. Je blijft van elkaar af
 5. Je ruimt je eigen rommel op
 6. Tussentijds ga je niet van het schoolplein af

 

Rust in de gangen en in de kantine:

 1. Wandelen in de gangen en in de kantine
 2. In de pauze en tijdens leswisselingen naar het toilet
 3. Goed voorbereid naar de volgende les o.a. zaken uit het kluisje meenemen
 4. In de kluisjesruimte tassen op/onder de banken zetten/leggen en jassen ophangen
 5. Tassen in garderobe ruimte of mee naar buiten
 6. Gymtassen aan het einde van de dag meenemen naar huis
 7. In de kantine de banken laten staan.

 

Leerklimaat in de les:

 1. Je begint goed voorbereid aan de les. Naast dat je de spullen uit bv. het kluisje bij je hebt, zorg je er ook voor dat je je huiswerk af hebt (maak- en leerwerk)
 2. De docent bepaalt wanneer je een klas binnen mag gaan. Je wacht op dit teken en gaat daarna op je plek zitten (dit kan een vaste plek zijn) en pakt de spullen voor de les
 3. Je voert de opgedragen taak van de docent uit. Je volgt hierbij de studiewijzer
 4. Je doet zelfstandig en actief mee in de les. Als je iets niet snapt zoek je dit eerst zelf op, daarna vraag je evt. je buurman/buurvrouw of je vraagt de docent. Je zit rechtop. Je helpt andere kinderen waar dit nodig is
 5. Als je iets wilt zeggen/vragen steek je je vinger op
 6. Je blijft van elkaar af
 7. Je loopt niet door de klas, tenzij anders bepaald door de docent
 8. Je zorgt ervoor dat het lokaal netjes blijft
 9. Na het gaan van de bel verlaat je op aangeven van de docent rustig het lokaal

 

Waardevolle spullen:

 1. Op school zet je je mobieltje uit
 2. Je bewaart je mobieltje bij voorkeur in je kluisje
 3. Je neemt geen waardevolle spullen mee naar de gymles (Dorper Esch)
 4. Kluissleutel vergeten? Bij herhaling beslist conciërge over verwijzing naar inhaaluur

 

Eten en drinken binnen school:

 1. Geen kauwgom in de school. Bij herhaling beslist conciërge over verwijzing naar inhaaluur
 2. Eten en drinken alleen op het schoolplein en in de kantine
 3. Rommel in jouw buurt is jouw rommel. Desgevraagd ruim je het op

 

Gemiste proefwerken:

 1. Worden ingehaald op het eerstvolgende inhaalmoment(dinsdag 8e uur)
 2. Jij neemt hierin het initiatief om in overleg te gaan met de vakdocent
 3. Bij het niet nakomen van je verplichting wordt er een 1,1 genoteerd.

 

Na de les:

 

 1. Je besteedt per dag genoeg tijd aan je huiswerk (maak- en leerwerk gem. 1 – 1,5 uur)

 

Als iedereen zich aan bovenstaande afspraken houdt kunnen we er voor iedereen een fijn schooljaar van maken. We rekenen op je inzet!

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.