Topsportleerlingen
Topsportleerlingen
Topsportleerlingen
Topsportleerlingen
Topsportleerlingen

Topsportleerlingen

Algemeen

Op het Twents Carmel College locatie Denekamp zitten leerlingen met uiteenlopende talenten. Een aantal van hen is bijzonder getalenteerd in een bepaalde sport en kan op termijn wellicht meedoen in de nationale, of zelfs internationale top. Dergelijke leerlingen wil de school graag tegemoet komen binnen de mogelijkheden die zij heeft.

Het gaat dan om aanpassingen in het individuele rooster (waar mogelijk) van een leerling om te kunnen deelnemen aan trainingen en/of wedstrijden. Daarbij kan slechts in zeer beperkte mate vrijaf gegeven worden. We zijn immers verplicht om onze leerlingen voldoende begeleide onderwijstijd te bieden. In het geval van een verzoek om topsportfaciliteiten, gaan we steeds uit van het principe dat een topsportende leerling min of meer hetzelfde aantal uren maakt en hetzelfde programma volgt als zijn/haar klasgenoten.

In de praktijk betekent dit dat bepaalde lessen of onderwijsactiviteiten op een ander tijdstip binnen school ingepland worden of ze kunnen zelfstandig door die leerling worden vormgegeven. Dit laatste is alleen mogelijk wanneer de capaciteiten en vaardigheden van de betreffende leerling het toelaten.

We mogen niet toestaan dat leerlingen structureel een deel van het onderwijsprogramma missen. Ook is volledige vrijstelling voor één of meerdere vakken niet mogelijk. In Nederland zijn een aantal LOOT-scholen die dergelijke faciliteiten wel kunnen bieden. De dichtstbijzijnde zijn gevestigd in Enschede en Almelo.

 

 

Wat verstaan we op TCC Denekamp onder topsport?

We spreken van topsport als een leerling in zijn/haar leeftijdscategorie op het hoogste niveau presteert in een bepaalde sport. Afhankelijk van de sport gaat het dan om deelname aan regionale en/of nationale selectietrainingen en/of uitkomen voor vertegenwoordigende teams op regionaal, nationaal of zelfs internationaal niveau.

 

Hoe weet ik of mijn zoon/dochter in aanmerking komt voor bepaalde faciliteiten?

1.

De ouder(s)/verzorger(s) van een topsportende leerling richten een schriftelijk verzoek aan mevrouw Oude Aarninkhof waarin zij duidelijk maken op welk niveau door de leerling gesport wordt, welke tijd daarmee gemoeid is en welke faciliteiten zij van de school vragen.

2.

Zij beoordeelt of sprake is van topsport. Dit gebeurt o.a. in een gesprek met de leerling (al dan niet met ouder(s)/verzorger(s)) en eventueel met een docent LO. Ook kan contact opgenomen worden met een trainer of coach.

3.

Als er sprake is van topsportbeoefening, dan wordt gekeken wat de mogelijkheden zijn om de leerling daartoe in de gelegenheid te stellen. Uitgangspunt blijft dat een betreffende leerling het volledige schoolprogramma volgt.

4.

Als er belangrijke wedstrijden of toernooien zijn, kan de leerling daaraan meedoen, ook al mist hij/zij daardoor lessen. De leerling is zelf verantwoordelijk voor het bijwerken van gemiste lesstof.

 

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.