Huiswerbegeleiding VDL
Huiswerbegeleiding VDL
Huiswerbegeleiding VDL
Huiswerbegeleiding VDL
Huiswerbegeleiding VDL

Huiswerbegeleiding voor en door leerlingen

Begin 2015 is men op TCC De Thij begonnen met Studiebegeleiding VDL (Voor en Door Leerlingen). Hierbij geven bovenbouwleerlingen bijlessen aan onderbouwleerlingen. Het is uit onderzoek bekend dat ‘peertutoring’, leerlingen die leerlingen begeleiden, een effectieve aanvulling is op de instructies van docenten. Het initiatief bleek een groot succes en leverde veel positieve reacties op. Sinds januari 2016 is het ook mogelijk om in Denekamp bijlessen te volgen.

 

Hoe werkt VDL?

Studiebegeleiding VDL richt zich voornamelijk op het aanbieden van groepsbijlessen aan alle klas-sen 1, 2 en 3. Kleine groepjes van drie tot vier onderbouwleerlingen worden gekoppeld aan een bovenbouwleerling. Uiteraard zijn deze groepjes gebaseerd op vak, leerjaar en niveau. De bijlessen vinden eenmaal per week plaats in een blok van 10 weken, schoolvakanties worden hier niet bij meegerekend. De bijlessen worden gegeven op school en duren één lesuur. Het vaste tijdstip waarop ze plaats zullen vinden, wordt in het begin van het blok vastgesteld door de bijlesgever, in overleg met het groepje.


Individuele bijlessen

Aangezien wij werken met groepjes van drie tot vier leerlingen, kan het voorkomen dat net niet iedereen in een groep geplaatst kan worden. Leerlingen die veel baat hebben bij extra ondersteu-ning, zouden op deze manier zonder bijlessen kunnen eindigen. Om voor deze leerlingen toch een oplossing te bieden, is het nu ook mogelijk om individuele bijlessen te volgen. Deze bijlessen wor-den in principe alleen gegeven aan leerlingen die niet in een groep geplaatst kunnen worden. Uit-zonderingen hierop zijn bijvoorbeeld leerlingen die willen opstromen en hiervoor een extra vak moeten volgen. In dergelijke gevallen kunt u contact met ons opnemen.

 

Aanmelden
De aanmeldingen gaan via de website: www.studiebegeleidingvdl.com. Op deze website kunt u ook meer informatie vinden over de instapmomenten, de gang van zaken en kunt u eventuele vragen stellen. Er is een apart deel specifiek voor leerlingen uit Denekamp.

 

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.