iPad onderwijs
iPad onderwijs
iPad onderwijs
iPad onderwijs
iPad onderwijs

iPad onderwijs

 

 

Waarom ICT in het onderwijs?

We willen onze leerlingen optimaal voorbereiden op een kenniseconomie. Huidige en toekomstige leerlingen groeien op in een samenleving waar grenzen vervagen en waar kennisoverdracht meer en meer tot stand komt via moderne informatie- en communicatietechnologieën. Nederland heeft een kenniseconomie en is vanuit wetenschappelijk en economisch perspectief sterk gericht op vernieuwing. Daarom is er in Nederland een enorme behoefte aan jonge mensen die goed geschoold zijn in ICT. Ook de vervolgopleidingen (MBO, HBO en universiteiten) doen nu al een groot beroep op de ICT-kennis en-vaardigheden van hun leerlingen.

We bereiden de leerlingen door middel van ICT-onderwijs ook beter voor op hun examens die steeds vaker digitaal worden afgenomen. Bovendien kunnen docenten hun lessen gedifferentieerder aanbieden waardoor degene die ondersteuning nodig heeft dat ook krijgt, terwijl een andere leerling zich verder verdiept in de materie.

Voordelen van het gebruik van tablets:

 

 1. Tijd- en plaats onafhankelijk leren.
  Leren met behulp van de iPad biedt veel flexibiliteit; je kunt plaats en tijdonafhankelijk leren. Leerlingen kunnen overal en altijd aan de slag met de lesstof en zijn daarbij niet gebonden aan vaste werkplekken of computerruimtes.

 

 1. Eigen tempo en niveau
  Dankzij de iPad kunnen leerlingen beter in hun eigen tempo en op hun eigen niveau werken. Ze werken zelfstandiger en zijn minder afhankelijk van de leraar. Bovendien kunnen ze leermiddelen gebruiken die aansluiten bij hun leerstijl.

 

 1. Afwisselende werkvormen
  Dankzij de iPad kun je gedurende een les meerdere werkvormen combineren. Bovendien kun je beter differentiëren naar leerstijl. Je kunt leerlingen ook zelf informatie laten opzoeken, YouTube-filmpjes laten bekijken, enzovoort.

 

 1. Spelenderwijs leren
  De iPad biedt talloze manieren om spelenderwijs te leren. Wat is er zoal? Voor het vo zijn er veel mogelijkheden in spelvorm, vooral voor taal en rekenen. Daarnaast zijn er veel quiz-achtige varianten waarbij kennis wordt getoetst op het gebied van allerlei vakken.

 

 1. Flexibele werkplekken
  Door te werken met iPad worden de traditionele computerlokalen in principe overbodig. Je kunt elk lokaal gebruiken als computerlokaal en dat betekent meer flexibiliteit in het lesrooster.

 

 1. Multimedia
  De inzet van iPad betekent dat je leermiddelen vanuit veel verschillende invalshoeken kunt inzetten. Denk daarbij aan grafische inhoud (plaatjes en tekeningen), aan multimedia (films en animaties) en aan levensechte simulaties.

 

 1. Vaardigheden van de 21e eeuw
  Behalve het verwerven van een goede basiskennis moeten leerlingen ook getraind worden in de vaardigheden van de 21e eeuw. De iPad is hierbij een belangrijk hulpmiddel. Leerlingen moeten leren om te gaan met de sociale media. Ook met de verleidingen hiervan.

 

Meer weten?
De meest gestelde vragen hebben we hier voor u op een rij gezet.

 

 

 

Choose Your Own Device

 

Op dit moment werken we met iPads in de klassen. Vanaf het schooljaar 2019-2020 is het mogelijk om uit een door ons geselecteerd aantal apparaten te kiezen; choose your own device zoals we dat noemen. Het gaat dan om tablets en laptops.In deze folder lees je er meer over. Voor het komende schooljaar (2018-2019) geldt dat we nog met iPads werken. Onze locatie Praktijkonderwijs blijft met iPads werken. Daar is het gebruik van één herkenbaar apparaat zeer wenselijk.

 

Ervaring
De ervaring leert ons dat vooral havo/vwo leerlingen vanaf de bovenbouw behoefte hebben aan een apparaat met apart toetsenbord. Dit kan een laptop zijn of een 2-in-1 apparaat. Een 2-in-1 is een combinatie van een laptop en een tablet. Mede hierdoor hebben we besloten om leerlingen meer keuzevrijheid te geven.

 

Mogelijkheden
We zijn bezig met het opstellen van een document met daarin de keuzemogelijkheden. Het device moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Welke voorwaarden en welk type/merk apparaten hieraan voldoen zetten we op een rijtje. Een overzicht hiervan volgt halverwege maart 2018.

 

Leren anno nu
Leren doen we tegenwoordig niet meer alleen uit boeken. Het gebruik van digitale middelen doen we al enige tijd. In de onderbouwklassen gebruiken we een iPad ter ondersteuning. Leerlingen gebruiken de tablet als zoekmachine, als digitaal lesboek en soms als tekstverwerker. Het gebruik van ICT in de klas maakt het onderwijs interessanter, uitdagender en afwisselender.

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.