Veel gestelde vragen over de iPad
Veel gestelde vragen over de iPad
Veel gestelde vragen over de iPad
Veel gestelde vragen over de iPad
Veel gestelde vragen over de iPad

Veel gestelde vragen over de iPad

Waarom is er gekozen voor tablets?

Kort gezegd de gebruiksvriendelijkheid. Tablets in het algemeen hebben het voordeel licht in gewicht te zijn  en weinig ruimte in te nemen. Dit in tegenstelling tot laptops, die als ze moeten voldoen aan minimale kwaliteitseisen, ook duurder in aanschaf zijn, schadegevoeliger zijn en ook qua beheersbaarheid tijdens de les minder geschikt zijn; docenten houden beter overzicht wanneer een leerling bezig is op een tablet. Verder kent een tablet een snellere opstartsnelheid en gebruikt hij weinig stroom. Een tablet geeft de gebruiker bovendien minder mogelijkheden tot het downloaden van allerlei zaken die er voor het onderwijs niet toe doen.

 

Hoe zijn de ervaringen tot nu toe?

In Denekamp werken we nu bijna vijf jaar met tablets. Als school zijn we binnen Stichting Carmelcollege, maar ook landelijk  een van de voortrekkers. Het gebruik van de iPad begint al heel gewoon  te worden. Leerlingen, ouders en docenten zijn tevreden over de mogelijkheden en het gebruik van de iPad. Voor alle vakken is digitaal lesmateriaal beschikbaar. De kwaliteit van het lesmateriaal wordt steeds beter. Alle docenten en overige personeelsleden werken met de iPad en worden daar steeds bekwamer in.

 

Is er gekozen voor een merk of type tablet?

Ja, drie zaken zijn hierbij van doorslaggevende betekenis

 1. De verbinding met het internet
  Om op school zonder problemen draadloos te kunnen laten werken, is een apparaat nodig met een netwerkadapter geschikt voor 5Ghz.-band (de meeste apparaten ondersteunen alleen 2.4Ghz.). Dit protocol heeft veel frequenties en zorgt daardoor voor minder interferentie. Hierdoor kunnen we garanderen dat in alle klaslokalen 32 leerlingen draadloos kunnen werken op hun device zonder dat er storing ontstaat door andere (netwerk)apparatuur. Slechts een beperkt aantal  tablets ondersteunt 5Ghz. (WiFi 802.11 a/b/g/n).
 2. Beschikbare software
  Veel uitgevers hebben zich bij het ontwikkelen van software in eerste instantie gericht op de iPad. Hoewel er in een snel tempo ook materiaal voor Android en Windows beschikbaar komt, biedt de iPad momenteel de meeste mogelijkheden.
 3. Elk type device kent zijn eigen (kleine) problemen. In de praktijk is gebleken dat het sterk de voorkeur verdient om met één type device te werken.

  

Het Twents Carmel College heeft  daarom voor de iPad gekozen. In de afgelopen jaren is gebleken dat deze apparatuur technisch vrijwel zonder problemen werkt. Ook voor het komende schooljaar wordt aan deze keuze vastgehouden.

 

Wat is ZuluDesk/Klaslokaal?

Sinds schooljaar 2016-2017 maakt het Twents Carmel College gebruik van een systeem waarmee het beheren en beheersen van iPads efficiënter kan gebeuren.  Hiervoor wordt de iPad teruggezet naar fabrieksinstelling en  wordt er een klein stukje software op de iPad geplaatst. De school koopt centraal apps in, die gepusht kunnen worden naar leerlingen die ZuluDesk op hun iPad hebben. Ook kunnen docenten met de app Klaslokaal (van Apple) hun lessen doelmatiger geven.

 

Welke iPads kunnen/mogen binnen de school worden gebruikt?

Op dit moment (mei 2017) zijn de volgende iPads nog vrij eenvoudig verkrijgbaar in de winkel:

 • iPad Mini 4
 • iPad Air 2
 • iPad Pro 12,9 inch
 • iPad Pro 9,7 inch
 • iPad (5e generatie, 2017)

 

De laatste iPad lijkt op dit moment de beste koop voor het onderwijs.

Uiteraard hoeft de iPad voor schoolgebruik niet nieuw te zijn.

Kijk op deze link voor meer informatie over de geschikte modellen.

 

 

Worden de boeken afgeschaft als de leerlingen gaan werken op tablets?

Het Twents Carmel College zorgt voor de gratis leermiddelen. We hebben met onze boekenleverancier een contract afgesloten dat zowel boeken als  digitaal lesmateriaal beschikbaar wordt gesteld. Voor een aantal vakken wordt bewust gekozen voor een combinatie van digitaal en papier. In andere gevallen mag de leerling zelf besluiten of ze naast de digitale boeken ook nog gebruik maken van de papieren boeken.

 

 

Zijn digitale boeken niet goedkoper?

Dit is helaas nog niet het geval. Voor digitale boeken moet zelfs een hogere BTW worden betaald.

 

Wat als ik de tablet niet kan betalen?

In bijzondere gevallen kan gebruik gemaakt worden van huur- of leenapparaten.

 

De ouders investeren in het apparaat. Welke investeringen doet de school?

De school investeert doorlopend in het scholen van docenten, het aanleggen en onderhouden van een goede infrastructuur, bestaande uit een snel draadloos wifi-netwerk,  ingerichte lokalen met grote (touch)tv’s en Apple TVs. Dit alles kost veel geld. Daarnaast schaft de school via Apple bepaalde betaalde apps aan, die de leerlingen mogen gebruiken gedurende hun schooltijd bij de locatie Denekamp.

 

Is de tablet verzekerd?

In sommige gevallen dekt de eigen inboedelverzekering de schade. Het is wel van belang na te gaan of deze verzekering ook voor schade buitenshuis dekking geeft. In een enkel geval kan de iPad bij de leverancier verzekerd worden.

 

Voorlichtingsbijeenkomst

Evenals in voorgaande jaren wordt er in het voorjaar voor de ouders van nieuwe leerlingen een voorlichtingsavond georganiseerd over de aanschaf en  het gebruik van de iPad in de school. De school verstrekt dan ook informatie over de gewenste inrichting van de iPad.

 

Meer informatie?

Bepaalde details kunnen in de loop van het schooljaar wijzigen. Houd onze website in de gaten voor de meest actuele informatie. Ook voor technische vragen kunt u contact opnemen met de school.

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.