Ouderpanel
Ouderpanel
Ouderpanel
Ouderpanel
Ouderpanel

Ouderpanel

Een ouderpanel is simpel gezegd een open gesprek tussen ouders en de directie/locatieraad over het reilen en zeilen op school. De gespreksthema’s kunnen daarbij variëren van de hygiëne op school tot en met de identiteit van de school. Praktische zaken en regels van de school kunnen aan de orde komen, maar ook onderwijskundige en opvoedkundige thema’s.

Het doel is te vernemen van ouders wat goed gaat op de school en wat nog verbeterd kan worden.

 

De organisatie van de ouderpanel gebeurt door de locatieraad in samenwerking met de directie van de locatie. Minimaal tweemaal per jaar nodigt de school een willekeurige groep ouders, maximaal 1 per gezin, uit. Twee ouders uit elke klas, bijvoorbeeld de ouders van de nummers twee en twaalf van de leerlingenlijsten. Voor elk panel worden nieuwe ouders uitgenodigd.

 

Mocht een van de uitgenodigde ouders verhinderd zijn, dan nodigen we de volgende ouder van de lijst uit. Op deze wijze proberen we zo veel mogelijk ouders bij de panels te betrekken.

 

Door willekeurige ouders uit te nodigen in een ouderpanel komen ook ouders aan bod die anders misschien niet zo gemakkelijk hun verhaal vertellen. Het onderwerp van een ouderpanel kan aangedragen worden door ouders, de locatieraad of de directie.

 

Tijdens de bijeenkomst worden de thema’s nader toegelicht, waarna de ouders in kleinere groepen met elkaar in discussie gaan over het onderwerp. De verschillende meningen worden nadien aan elkaar uitgewisseld. Van de avond wordt een verslag gemaakt dat in de nieuwsbrief wordt geplaatst.

 

Het verslag van de bijeenkomst wordt besproken in de teamvergadering, de locatieraad en de medezeggenschapsraad. Verbeterpunten worden besproken en gewogen. Vervolgens wordt in de nieuwsbrief vermeld wat er ten aanzien van de suggesties, gedaan door het ouderpanel, besloten is.

 

Onderwerpen die al aan de orde zijn geweest zijn:

  • pesten
  • onderwijsvernieuwing
  • keuzewerktijd

 

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.