Ouderraad
Ouderraad
Ouderraad
Ouderraad
Ouderraad

Ouderraad

Ter versterking van de binding tussen ouder(s)/verzorger(s) en de school, is in Denekamp een ouderraad ingesteld. De ouderraad bestaat uit 8 leden. Het zijn vertegenwoordigers van de ouder(s)/verzorger(s) en tenminste twee permanente leden uit de lokale gemeenschap. Het ouderraadreglement vindt u hier.

 

De ouderraad heeft een adviserende taak ten aanzien van de uitvoering van het onderwijs, de kwaliteit van het onderwijs, onderwijsvernieuwing en de algemene gang van zaken op de locatie.

 

De ouderraad vergadert ca. 5 keer per jaar over specifieke schoolzaken, maar ook over onderwerpen die zowel voor de locatie als voor de ouder(s)/verzorger(s) van belang zijn.

 

Bij de start van het schooljaar organiseert de ouderraad een informatieve avond voor alle ouder(s)/verzorger(s). Het jaarwerkplan van de ouderraad is hier beschikbaar.

 

Huidige samenstelling:

Naam Rol
Mw. K. Oude Oosterik Voorzitter
Mw. B. Demmer Secretaris
Dhr. F. den Elzen Lid
Mw. J. Kloppers Lid
Mw. S. Logtenberg Lid
Dhr. J. Kuiper Lid
Mw. D. Stadman Lid

 

Mw. M. Morsink sluit bij de ouderraad aan als externe adviseur.

 

 

Neem contact op met de ouderraad via het contactformulier of stuur een e-mail.

 

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.