Verlof
Verlof
Verlof
Verlof
Verlof

Verlof

Verlof
Door de ouder(s)/verzorger(s) van leerplichtige kinderen kan extra verlof buiten de vastgesteld schoolvakanties worden aangevraagd, wanneer sprake is van “gewichtige omstandigheden”. Deze aanvraag doet u middels het verlofformulier. Deze is hieronder te downloaden, of op te halen bij de conciërge. Na beoordeling van de verlofaanvraag door de directie is dit formulier af te halen bij de conciërge. Let wel: het feit dat ouders met hun kinderen op vakantie willen gaan buiten de vastgestelde schoolvakanties, wordt niet als gewichtige omstandigheid aangemerkt.
Indien verzoeken binnenkomen om extra schoolverlof in de periode voorafgaand aan of aansluitend op een vastgestelde schoolvakantie zonder dat daarvoor een gewichtige omstandigheid aanwezig is, zal daarop dan ook afwijzend worden beschikt. Bij verlof buiten de schoolvakanties moet onderscheid gemaakt worden tussen vakantieverlof en verlof wegens gewichtige omstandigheden.
 
Vakantieverlof
Een verzoek om vakantieverlof op grond van artikel 13a van de Leerplichtwet 1969 dient minimaal acht weken van tevoren te worden voorgelegd. Verlof kan worden verleend wanneer het wegens de specifieke aard van het beroep van één van de ouders slechts mogelijk is buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan (een werkgeversverklaring, dan wel een seizoensgebonden verklaring van een accountant, wordt overgelegd waaruit blijkt dat geen verlof binnen de officiële schoolvakantie mogelijk is).
 
Dergelijk verlof mag:
  • éénmaal per schooljaar worden verleend
  • niet langer duren dan tien schooldagen
  • niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar
 
Verlof wegens gewichtige omstandigheden
Enkele schooldagen per schooljaar of minder.
Een verzoek om extra verlof in geval van andere gewichtige omstandigheden voor één of meer schooldagen per schooljaar dient vooraf of uiterlijk binnen twee dagen na ontstaan van de verhindering aan de directie te worden voorgelegd. Hiervoor gelden strikte richtlijnen waaraan de school zich dient te houden.
 
Waarschuwing
De directeur van de school is verplicht de leerplichtambtenaar mededeling te doen van vermoedelijk ongeoorloofd schoolverzuim. Tegen die ouders die hun kind(eren) zonder toestemming van school houden, zal proces-verbaal worden opgemaakt.
 
Informatie

Voor vragen en informatie omtrent deze regeling kunt u contact opnemen met de directie of de leerplichtambtenaar van de gemeente Dinkelland, mevr. N Ekkelboom, tel. 0541 854100

 
Formulieren/Informatie
De werkgeversverklaring is hier te downloaden
De verlofaanvraag is hier te downloaden
Een brochure met informatie over het TCC verzuimbeleid en Leerplicht NOT is hier te downloaden.

 

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.