Bulletin 5

EXAMENUITSLAG

 

De slaagpercentages van het Centraal Examen (CE) voor het eerste tijdvak (dus zonder de herexamens) zijn als volgt:
 
Lyceumstraat
HAVO 82,4 %
VWO 81,1 %
- Atheneum 79,5 %
- Gymnasium 100 %

De Thij
HAVO 84,6 %
VWO 94,4 %
- Atheneum 93,8 %
- Gymnasium 100 %
 
Potskampstraat
VMBO-totaal 91,3 %
- TGL 91,7 %
- KBL 91,1 %
- BBL 90,9 %
 
Losser
VMBO-TGL 93,0 %
 
In de laatste uitgave van het TCC-Bulletin in dit schooljaar worden de definitieve slaagpercentages en de gegevens voor de School van Praktijkonderwijs weergegeven.

UIT DE DIRECTIERAAD

ICT

In de directieraad en andere raadgevende en besluitvormende gremia van TCC zullen de komende weken twee nieuwe beleidsnotities besproken worden: een notitie met betrekking tot de omgang met devices voor leerlingen en een nieuwe, doorontwikkelde beleidsnotitie met betrekking tot "leermiddelen en ict".

Keuze onderbouw- en bovenbouwlocatie Koers 2019

Tijdens de directieraadvergadering is het advies van de stuurgroep Koers 2019 betreffende het vestigen van de onder- en bovenbouw leerlingen op of de locatie De Thij of de Lyceumstraat besproken.
Dit advies heeft plaats gevonden vanuit de harde en zachte criteria. Feitelijk is er op dit moment, op basis van huidige gegevens, één mogelijkheid: in 2019 starten met een bovenbouw op de Lyceumstraat. Het advies is helder en duidelijk, met de kennis die we nu hebben wordt de bovenbouw gehuisvest aan de Lyceumstraat. De keuze is gemaakt op basis van de capaciteit van de huidige locaties in relatie tot de ontwikkeling van de leerlingenaantallen. Op korte termijn zal er geen sprake zijn van nieuw gebouw ter vervanging van het huidige gebouw aan de Lyceumstraat.
De directieraad volgt het advies van de stuurgroep op en op 10 juli wordt het besluit ter instemming voorgelegd aan de CMR.

VERGADERING CMR

 

Tijdens de CMR-vergadering van 29 mei jl. zijn de volgende onderwerpen besproken:

 • Voortgang Koers 2019
 • Voortgang project Herontwerp ondersteunende processen TCC
  • De CMR is geïnformeerd over de huidige stand van zaken omtrent de herstructurering van de ondersteunende processen. Het plan van aanpak is naar alle OOP'ers verstuurd en er zijn bijeenkomsten gehouden om vragen te beantwoorden.
 • Harmonisatie ouderbijdragen TCC
  • Naar aanleiding van vragen vanuit de CMR over de verschillende ouderbijdragen heeft Maaike Morsink, locatiedirecteur Denekamp, toegelicht dat de ouderbijdragen van de locaties naast elkaar zijn gezet en geharmoniseerd. De CMR geeft aan geeft aan dat het nu veel helderder is en dat het fijn is dat de evaluatie heeft plaatsgevonden.
 • Voortgang Herziening Ondersteuningsstructuur TCC (HOT)
  • Tekst Marjan/Marcel?
 • Invlechting Penta Oldenzaal
  • De CMR heeft ingestemd met de invlechting van de leerlingen van het Penta naar de maatwerkklas van het TCC. Zie ook TCC-Bulletin 2016-2017 4a. verstuurd op donderdag 8 juni jl.
Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.