Vrijwillige ouderbijdrage
Vrijwillige ouderbijdrage
Vrijwillige ouderbijdrage
Vrijwillige ouderbijdrage
Vrijwillige ouderbijdrage

Vrijwillige ouderbijdrage

 

Onze school krijgt van het ministerie geen geld voor extra activiteiten en voorzieningen die buiten het gewone lesprogramma vallen, maar die we wel belangrijk vinden voor de leerlingen en hun ontwikkeling. Om deze activiteiten en voorzieningen toch te kunnen aanbieden, vraagt de school aan ouders/verzorgers een vrijwillige bijdrage. Hiermee kunnen bijvoorbeeld atlassen, woordenboeken, gereedschap en dergelijke betaald worden. Verder brengen we via de vrijwillige ouderbijdrage zaken als kluisjeshuur en excursies in rekening. Een gespecificeerd overzicht van de vrijwillige ouderbijdrage voor dit schooljaar vindt u hieronder.

 

 

 

Vrijwillige Ouderbijdrage locatie Denekamp

2017-2018

 

1e leerjaar

2e leerjaar

Categorie A

 

 

Huur kluisjes

12,00

12,00

Sportieve/Culturele activiteiten

10,00

10,00

Leerlingpas

2,50

2,50

Excursie leerjaar 1

25,00

 

Excursie leerjaar 2

 

25,00

Verbruiksmaterialen onderbouw

30,00

30,00

Bronnenboeken

5,00

5,00

Print- en kopieerkosten

5,00

5,00

 

 

 

Categorie B

 

 

Solidariteitsbijdrage

5,00

5,00

Schoolfeesten

14,00

14,00

Overige schoolactiviteiten

8,00

8,00

                                               Totaal

€ 116,50

€ 116,50

 

 

 

Extra kosten VE-klas:

Materiaalverbruik en excursies m.b.t. het vak Wetenschap-Oriëntatie (WO)  € 75,00

 

Overige materialen:

Voor het vak wiskunde hebben de leerlingen een rekenmachine nodig.
Aanbevolen: Casio fx82ES (€ 6,97).

 

Kleine materialen zoals pennen, schriften e.d. dienen door de leerlingen zelf aangeschaft worden. Hierover wordt tijdens de lessen informatie verstrekt.

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.